"Hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir."

Mustafa Kemal ATATÜRK

Biz kimiz

Merbel İzmir Konak Belediyesi Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

1993 yılı Temmuz ayında büyük ortak Konak Belediyesi olmak üzere, beş ortakla faaliyetine başlamıştır. Kuruluş amacı Konak Belediyesi sınırları içerisinde, çöp toplama ve nakil işleri, fen işleri, Konak Belediyesi Büro hizmetleri, park ve bahçe hizmetleri, temizlik işleri gibi çeşitli faaliyet kollarında hizmet vermektir.

Devamı